Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2935(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-0596/2017

Debatai :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Antradienis, 2017 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

11. Teisinė valstybė Maltoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinė valstybė Maltoje (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu (nesutiko, kad Paulo Rangel pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux paragintas Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge ir Michaela Šojdrová.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Matti Maasikas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan ir Seb Dance S&D frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės padėties Maltoje (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel PPE frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck ir Sophia in ‘t Veld ALDE frakcijos vardu, Matt Carthy ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės Maltoje (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 15 protokolo 13.12 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika