Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B8-0596/2017

Debates :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Balsojumi :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - Strasbūra

11. Tiesiskums Maltā (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums Maltā (2017/2935(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux par Marlene Mizzi uzstāšanos, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge un Michaela Šojdrová.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos un Georgios Epitideios.

Uzstājās Frans Timmermans un Matti Maasikas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan un Seb Dance S&D grupas vārdā – par tiesiskumu Maltā (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel PPE grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck un Sophia in ‘t Veld ALDE grupas vārdā, Matt Carthy un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par tiesiskumu Maltā (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2017. protokola 13.12. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika