Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2935(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0596/2017

Debaty :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg

11. Rządy prawa na Malcie (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Rządy prawa na Malcie (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rangela, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux w sprawie wystąpienia Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge i Michaela Šojdrová.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan i Seb Dance, w imieniu grupy S&D, w sprawie praworządności na Malcie (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel w imieniu grupy PPE, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck i Sophia in ‘t Veld w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie praworządności na Malcie (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.12 protokołu z dnia 15.11.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności