Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0596/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

11. Právny štát na Malte (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát na Malte (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux o vystúpení Marlene Mizziovej, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge a Michaela Šojdrová.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana    Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula,    Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos,    Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu    Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala,    Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang,    Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei    Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi,    Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria    Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya    Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill,    Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling,    Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan a Seb Dance v mene    skupiny S&D, o dodržiavaní zásad právneho štátu na    Malte (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel v mene skupiny PPE, Monica Macovei v    mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz,    Nathalie Griesbeck a Sophia in ‘t Veld v mene skupiny    ALDE, Matt Carthy a Patrick Le Hyaric v mene    skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini et Sven Giegold    v mene skupiny Verts/ALE, o dodržiavaní zásad    právneho štátu na Malte (2017/2935(RSP)) (B8-   0597/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.12 zápisnice zo dňa 15.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia