Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2861(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0593/2017

Ingivna texter :

B8-0593/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0439

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

12. Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Mairead McGuinness och David Martin; José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou och Eleftherios Synadinos.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Bernd Lange och Paul Rübig, för utskottet INTA, om multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 december 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.13 i protokollet av den 15.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy