Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

13. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen ( P7_TA(2013)0490(COR03) ) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 7 i protokollet av den 13.11.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy