Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2130(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0308/2017

Indgivne tekster :

A8-0308/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0440

Protokol
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg

14. Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (forhandling)
CRE

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017 [2017/2130(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: Laima Liucija Andrikienė og Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė og Knut Fleckenstein forelagde betænkningen

Talere: Matti Maasikas (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Indlæg af David McAllister for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică og James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward og Jiří Maštálka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Talere: Cecilia Malmström og Matti Maasikas.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Laima Liucija Andrikienė og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.14 i protokollen af 15.11.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik