Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2130(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0308/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0308/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0440

Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg

14. Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta [2017/2130(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

David McAllister käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică ja James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ja Jiří Maštálka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Matti Maasikas.

Puhetta johti
Heidi HAUTALA
varapuhemies

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 13.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö