Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2130(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0308/2017

Teksty złożone :

A8-0308/2017

Debaty :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0440

Protokół
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg

14. Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r. [2017/2130(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrał David McAllister w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Jamesa Carvera, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward i Jiří Maštálka, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Matti Maasikas.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.14 protokołu z dnia 15.11.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności