Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2130(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0308/2017

Predkladané texty :

A8-0308/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0440

Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

14. Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (rozprava)
CRE

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017 [2017/2130(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajcovia: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein predstavili správu.

Vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

V rozprave vystúpil David McAllister v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Doru-Claudian Frunzulică a James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward a Jiří Maštálka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Matti Maasikas.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 15.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia