Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2130(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0308/2017

Ingivna texter :

A8-0308/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0440

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

14. Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017 [2017/2130(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein redogjorde för betänkandet.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: David McAllister för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Dariusz Rosati, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică och James Carver; Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward och Jiří Maštálka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Talare: Cecilia Malmström och Matti Maasikas.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Laima Liucija Andrikienė och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.14 i protokollet av den 15.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy