Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0351(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0236/2017

Внесени текстове :

A8-0236/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0437

Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург

15. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ruža Tomašić и Takis Hadjigeorgiou

Изказаха се: Cecilia Malmström и Salvatore Cicu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.11 от протокола от 15.11.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност