Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0351(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0236/2017

Indgivne tekster :

A8-0236/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0437

Protokol
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg

15. Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christofer Fjellner, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ruža Tomašić og Takis Hadjigeorgiou

Talere: Cecilia Malmström og Salvatore Cicu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.11 i protokollen af 15.11.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik