Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0351(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0236/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0236/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0437

Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg

15. Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Helmut Scholz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ruža Tomašić ja Takis Hadjigeorgiou

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Salvatore Cicu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 13.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö