Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0351(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0236/2017

Ingediende teksten :

A8-0236/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0437

Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

15. Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ruža Tomašić en Takis Hadjigeorgiou

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Salvatore Cicu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.11 van de notulen van 15.11.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid