Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0351(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0236/2017

Texte depuse :

A8-0236/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0437

Proces-verbal
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg

15. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ruža Tomašić și Takis Hadjigeorgiou

Au intervenit: Cecilia Malmström și Salvatore Cicu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.11 al PV din 15.11.2017.

Notă juridică - Politica de confidențialitate