Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0351(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0236/2017

Predkladané texty :

A8-0236/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0437

Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

15. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ruža Tomašić a Takis Hadjigeorgiou

V rozprave vystúpili títo poslanci: Cecilia Malmström a Salvatore Cicu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.11 zápisnice zo dňa 15.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia