Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0351(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0236/2017

Ingivna texter :

A8-0236/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0437

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

15. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary; Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner; Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanuel Maurel; Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ruža Tomašić och Takis Hadjigeorgiou

Talare: Cecilia Malmström och Salvatore Cicu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.11 i protokollet av den 15.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy