Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2083(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0334/2017

Внесени текстове :

A8-0334/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0448

Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург

16. Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието [2017/2083(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Fabio Massimo Castaldo (докладчик по становището на комисията AFET), Cécile Kashetu Kyenge (докладчик по становище на комисията LIBE), Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák и Henna Virkkunen.

Изказаха се: Karmenu Vella и Maurice Ponga.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 16.11.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност