Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2083(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0334/2017

Indgivne tekster :

A8-0334/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Afstemninger :

PV 16/11/2017 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0448

Protokol
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg

16. EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling [2017/2083(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Fabio Massimo Castaldo (ordfører for udtalelse fra AFET), Cécile Kashetu Kyenge (ordfører for udtalelse fra LIBE), Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Norbert Neuser for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák og Henna Virkkunen.

Talere: Karmenu Vella og Maurice Ponga.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 16.11.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik