Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2083(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0334/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0334/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Äänestykset :

PV 16/11/2017 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0448

Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg

16. EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen [2017/2083(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Fabio Massimo Castaldo (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cécile Kashetu Kyenge (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Henna Virkkunen.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Maurice Ponga.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö