Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2083(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0334/2017

Teksty złożone :

A8-0334/2017

Debaty :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Głosowanie :

PV 16/11/2017 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0448

Protokół
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg

16. Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju [2017/2083(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Cécile Kashetu Kyenge (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák i Henna Virkkunen.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Maurice Ponga.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 16.11.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności