Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2083(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0334/2017

Predkladané texty :

A8-0334/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0448

Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

16. Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (rozprava)
CRE

Správa o stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja [2017/2083(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Fabio Massimo Castaldo (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Cécile Kashetu Kyenge (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák a Henna Virkkunen.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Maurice Ponga.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 16.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia