Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2083(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0334/2017

Ingivna texter :

A8-0334/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0448

Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

16. EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling [2017/2083(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Fabio Massimo Castaldo (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Cécile Kashetu Kyenge (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák och Henna Virkkunen.

Talare: Karmenu Vella och Maurice Ponga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 16.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy