Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2819(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000067/2017 (B8-0608/2017)

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 17
CRE 14/11/2017 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург

17. План за действие за природата, хората и икономиката (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000067/2017) зададен от Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: План за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák и Ivica Tolić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Werner Kuhn и Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, относно Плана за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.15 от протокола от 15.11.2019 г.

Правна информация - Политика за поверителност