Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2819(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000067/2017 (B8-0608/2017)

Debatten :

PV 14/11/2017 - 17
CRE 14/11/2017 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

17. Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000067/2017) van Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Actieplan voor natuur, mens en economie (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák en Ivica Tolić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Werner Kuhn en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, over een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.15 van de notulen van 15.11.2019.

Juridische mededeling - Privacybeleid