Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2819(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000067/2017 (B8-0608/2017)

Debatter :

PV 14/11/2017 - 17
CRE 14/11/2017 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

17. Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000067/2017) från Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák och Ivica Tolić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Werner Kuhn och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, om en handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.15 i protokollet av den 15.11.2019.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy