Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.„Парадайз пейпърс“ („Документите от рая“) (разискване)
 3.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление ЕGF/2017/004IT/Almaviva (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Териториалните типологии ***I (гласуване)
  5.4.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (гласуване)
  5.5.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (гласуване)
  5.6.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (гласуване)
  5.7.План за действие относно финансовите услуги на дребно (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 12.Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (разискване)
 15.Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I (разискване)
 16.Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (разискване)
 17.План за действие за природата, хората и икономиката (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (165 kb) Списък на присъствалите (64 kb) Резултати от различните гласувания (31 kb) Поименни гласувания (262 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (22 kb) Поименни гласувания (39 kb) 
 
Протокол (265 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (382 kb) Поименни гласувания (656 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност