Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Paradise Papers (συζήτηση)
 3.Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνόδου
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (ψηφοφορία)
  
5.7.Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)
 12.Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (συζήτηση)
 15.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
 16.Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 17.Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (167 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (31 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (262 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (23 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (40 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (262 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (380 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (594 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου