Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Paradise Papers (arutelu)
 3.Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Territoriaalsed tüpoloogiad ***I (hääletus)
  5.4.Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I (hääletus)
  5.5.Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (hääletus)
  5.6.Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (hääletus)
  5.7.Jaefinantsteenuste tegevuskava (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Õigusriik Maltal (arutelu)
 12.Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (arutelu)
 15.Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (arutelu)
 16.ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (arutelu)
 17.Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (149 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (27 kb) Nimelise hääletuse tulemused (262 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (21 kb) Nimelise hääletuse tulemused (40 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (358 kb) Nimelise hääletuse tulemused (507 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika