Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Paradise Papers (debat)
 3.Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  5.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Territoriale typologieën ***I (stemming)
  5.4.Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (stemming)
  5.5.Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)
  5.6.De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (stemming)
  5.7.Actieplan voor financiële retaildiensten (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.De rechtsstaat in Malta (debat)
 12.Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Oostelijk Partnerschap: top in november 2017 (debat)
 15.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (debat)
 16.De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (debat)
 17.Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (151 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (29 kb) Hoofdelijke stemming (262 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (21 kb) Hoofdelijke stemming (39 kb) 
 
Notulen (244 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (360 kb) Hoofdelijke stemming (584 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid