Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Paradisdokumenten (debatt)
 3.Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  
5.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I (omröstning)
  
5.4.Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I (omröstning)
  
5.5.Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (omröstning)
  
5.6.Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (omröstning)
  
5.7.Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Rättsstatlighet i Malta (debatt)
 12.Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 (debatt)
 15.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (debatt)
 16.EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (debatt)
 17.Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (152 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (25 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (262 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (25 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (36 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (365 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (584 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy