Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 358kWORD 21k
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva 

Raport: Daniele Viotti (A8-0346/2017) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+579, 79, 15

 2. Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis 

Raport: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+593, 39, 53

 3. Territoriaalsed tüpoloogiad ***I 

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe1komisjonNH+639, 37, 6

 4. Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I 

Raport: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe131komisjonNH+609, 32, 44

 5. Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I 

Raport: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe151komisjonNH+591, 80, 15
Seadusandliku akti eelnõu
kogu tekst151VOkomisjon
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–16
18–65
66VO 67VO
68–133
137–150
komisjon
artikkel 8, § 2, punkt g151VOkomisjon
66VO = 153 =komisjonVerts/ALE
artikkel 8, § 2, punkt l156EFDD
151VOkomisjon
66VO = 154 =komisjonVerts/ALE
artikkel 8, § 2, punkt n151VOkomisjon
66VO = 157 =komisjon
EFDD
artikkel 8, § 2, punkt o151VO ÜMEkomisjon
66VO = 158 =komisjon
EFDD
artikkel 9, pärast § 167VO = 155 =komisjonVerts/ALE
artikkel 9, § 4, punkt g, alapunkt i)151VOVerts/ALEeraldi
artikkel 9, § 4, punkt g, pärast alapunkti iii)151VOVerts/ALEosa
1
2
artikkel 35, § 4§originaaltekstosa
1
2
artikkel 47, pealkiri151VO ÜMEkomisjon
134 = 159 =komisjon
EFDD
artikkel 47, § 1, sissejuhatav osa151VO ÜMEkomisjon
135 = 160 =komisjon
EFDD
artikkel 47, pärast § 1151VOkomisjon
136 = 161 =komisjon
EFDD
põhjendus 1217 = 152 =komisjonVerts/ALE
151VOkomisjon
hääletus: komisjoni ettepanekNH
Taotlused eraldi hääletuseks:
Verts/ALE:muudatusettepanek 151, artikkel 9, § 4, punkt g, alapunkt i)
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
Verts/ALE:
muudatusettepanek 151, artikkel 9, § 4, punkt g, pärast alapunkti iii)
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „kolmandalt isikult või muult“
2.osa:need sõnad
artikkel 35, § 4 (komisjoni ettepanek)
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „ega muid meetmeid võtma“
2.osa:need sõnad

 6. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega 

Raport: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+506, 103, 77

 7. Jaefinantsteenuste tegevuskava 

Raport: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+489, 126, 64
Õigusteave - Privaatsuspoliitika