Indeks 
Zapisnik
PDF 240kWORD 74k
Utorak, 14. studenog 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rajski dokumenti (rasprava)
 3.Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača ***I (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Glasovanje
  
5.1.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/004 IT/Almaviva (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-u (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Prostorne tipologije ***I (glasovanje)
  
5.4.Priznavanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi ***I (glasovanje)
  
5.5.Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)
  
5.6.Uvođenje instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene (glasovanje)
  
5.7.Akcijski plan o maloprodajnim financijskim uslugama (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Sastav odbora i izaslanstava
 11.Vladavina prava na Malti (rasprava)
 12.Multilateralni pregovori uoči 11. ministarske konferencije WTO-a (rasprava)
 13.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 14.Istočno partnerstvo: sastanak na vrhu u studenom 2017. (rasprava)
 15.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ***I (rasprava)
 16.Strategija EU-a i Afrike: poticaj za razvoj (rasprava)
 17.Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02.


2. Rajski dokumenti (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Rajski dokumenti (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Evelyn Regner, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan i Elly Schlein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini i Ruža Tomašić.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Pierre Moscovici i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.


3. Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová predstavila je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Kostas Chrysogonos (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Carlos Coelho, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Danti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini i Marc Tarabella.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorile su: Věra Jourová i Olga Sehnalová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 14.11.2017..

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:58.)

(Parlament se sastao radi dodjele nagrade LUX)

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik


4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:34.

Govorio je Amjad Bashir koji je u skladu s člankom 153. Poslovnika zatražio održavanje izvanredne rasprave o položaju zajednice Rohingya (predsjednik je zahtjev primio na znanje).


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/004 IT/Almaviva (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Italija – EGF/EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0422)

Govorili su:

Daniel Hannan kako bi upozorio da njegov uređaj za glasovanje ne funkcionira.


5.2. Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-u (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o temi „Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-uˮ [2017/2085(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0423)


5.3. Prostorne tipologije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3).

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0424)


5.4. Priznavanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/50/EZ i Direktive Vijeća 91/672/EEZ [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0425)


5.5. Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

Govorili su:

Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je sukladno članku 59. stavku 3. Poslovnika zatražila da se o amandmanima glasuje prije glasovanja o privremenom sporazumu, i Olga Sehnalová (izvjestiteljica) koja se izjasnila protiv tog zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (169 za, 472 protiv, 33 suzdržana) odbio zahtjev.

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0426)


5.6. Uvođenje instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene (glasovanje)

Izvješće o uvođenju instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene [2016/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0427)

Govorili su:

Prije glasovanja Iratxe García Pérez (izvjestiteljica) o obraćanju Janusza Korwin-Mikkea tijekom rasprave (točka 19 zapisnika od 13.11.2017.) kako bi izjavila da je ono što je taj zastupnik rekao vrijeđa žene i zatražila da se o tome izvijesti Predsjedništvo, Bruno Gollnisch, (predsjednik se obvezao da će proslijediti zahtjev izvjestiteljice predsjedniku Parlamenta) i Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Akcijski plan o maloprodajnim financijskim uslugama (glasovanje)

Izvješće o akcijskom planu o maloprodajnim financijskim uslugama [2017/2066(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0428)


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke i Eleftherios Synadinos

Izvješće: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos i Morten Messerschmidt


Izvješće: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James i Morten Messerschmidt


Izvješće: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius i Stanislav Polčák


Izvješće: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Izvješće: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos i Lucy Anderson.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:29.)


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00.


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika S&D-a primio zahtjeve za sljedeća imenovanja:

Odbor LIBE: Ivari Padar

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Ukrajine: Ivari Padar

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


11. Vladavina prava na Malti (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Vladavina prava na Malti (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je odbila pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux o govoru Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge i Michaela Šojdrová.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati i Paulo Rangel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos i Georgios Epitideios.

Govorili su: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan i Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o vladavini prava na Malti (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck i Sophia in ‘t Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Matt Carthy i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o vladavini prava na Malti (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.12 zapisnika od 15.11.2017..


12. Multilateralni pregovori uoči 11. ministarske konferencije WTO-a (rasprava)

Izjava Komisije: Multilateralni pregovori uoči 11. ministarske konferencije WTO-a (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, David Campbell Bannerman, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Mairead McGuinness i David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu i Ruža Tomašić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Eleftherios Synadinos.

Govorila je Cecilia Malmström.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Bernd Lange i Paul Rübig, u ime Odbora INTA, o multilateralnim pregovorima uoči 11. ministarske konferencije WTO-a u Buenos Airesu, 10. – 13. prosinca 2017. (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.13 zapisnika od 15.11.2017..


13. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P7_TA(2013)0490(COR03) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 7 zapisnika od 13.11.2017.).

Budući da klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


14. Istočno partnerstvo: sastanak na vrhu u studenom 2017. (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i ESVD-u o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017. [2017/2130(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelji: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein predstavili su izvješće.

Govorili su: Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorio je David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Dariusz Rosati, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Doru-Claudian Frunzulică i James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward i Jiří Maštálka, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins.

Govorili su: Cecilia Malmström i Matti Maasikas.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.14 zapisnika od 15.11.2017..


15. Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu predstavio je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Caspary, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, William (The Earl of) Dartmouth, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen i Agnes Jongerius.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Ruža Tomašić i Takis Hadjigeorgiou

Govorili su: Cecilia Malmström i Salvatore Cicu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.11 zapisnika od 15.11.2017..


16. Strategija EU-a i Afrike: poticaj za razvoj (rasprava)

Izvješće o strategiji EU-a i Afrike: poticaj za razvoj [2017/2083(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorio je Karmenu Vella (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Fabio Massimo Castaldo (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Cécile Kashetu Kyenge (izvjestiteljica za mišljenje odbora LIBE), Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák i Henna Virkkunen.

Govorili su: Karmenu Vella i Maurice Ponga.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 16.11.2017..


17. Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000067/2017) koje su postavili Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker obrazložio je pitanje.

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karin Kadenbach, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák i Ivica Tolić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Werner Kuhn i Notis Marias.

Govorio je Karmenu Vella.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, o Akcijskom planu za prirodu, ljude i gospodarstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.15 zapisnika od 15.11.2019..


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 613.258/OJME).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:59.

Klaus Welle

Pavel Telička

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti