Indiċi 
Minuti
PDF 248kWORD 75k
It-Tlieta, 14 ta' Novembru 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Paradise Papers (dibattitu)
 3.Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ***I (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/004 IT/Almaviva (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Tipoloġiji territorjali ***I (votazzjoni)
  
5.4.Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna ***I (votazzjoni)
  
5.5.Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  
5.6.L-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku (votazzjoni)
  
5.7.Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 11.L-Istat tad-Dritt f'Malta (dibattitu)
 12.Negozjati multilaterali fid-dawl tal-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO (dibattitu)
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Is-Sħubija tal-Lvant: Is-Summit ta' Novembru 2017 (dibattitu)
 15.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u ssussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I (dibattitu)
 16.L-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp (dibattitu)
 17.Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.02.


2. Paradise Papers (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Luděk Niedermayer f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Evelyn Regner, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan u Elly Schlein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini u Ruža Tomašić.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Pierre Moscovici u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Kostas Chrysogonos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini u Marc Tarabella.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Věra Jourová u Olga Sehnalová.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 14.11.2017.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.58.)

(Il-Parlament iltaqa' fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju LUX)

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President


4. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.34.

Intervent ta': Amjad Bashir biex, b'konformità mal-Artikolu 153 tar-Regoli tal-Proċedura, jitlob li jsir dibattitu straordinarju dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingyas (il-President ħa nota ta' dan).


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


5.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/004 IT/Almaviva (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Italja – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0422)

Interventi

Daniel Hannan sabiex jissenjala l-funzjonament ħażin tat-tagħmir tiegħu tal-votazzjoni.


5.2. Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-suġġett "Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE" [2017/2085(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0423)


5.3. Tipoloġiji territorjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0424)


5.4. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fin-navigazzjoni interna u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0425)


5.5. Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

Interventi

Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex titlob, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura, li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju, u Olga Sehnalová (rapporteur) kontra din it-talba.

B'VE (169 favur, 472 kontra, 33 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0426)


5.6. L-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku (votazzjoni)

Rapport dwar l-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni mir-reġjuni biex jiġi indirizzat it-tibdil demografiku [2016/2245(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0427)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Iratxe García Pérez (rapporteur) dwar dak li qal Janusz Korwin-Mikke waqt id-dibattitu (punt 19 tal-Minuti ta' 13.11.2017), tikkunsidra li dawn il-kummenti huma ta' insult għan-nisa u titlob li l-Bureau jitratta dan, Bruno Gollnisch, (il-President jimpenja ruħu li jibgħat it-talba tar-rapporteur lill-President tal-Parlament) u lil Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (votazzjoni)

Rapport dwar Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur [2017/2066(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0428)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke u Eleftherios Synadinos

Rapport Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos u Morten Messerschmidt


Rapport Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James u Morten Messerschmidt


Rapport Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius u Stanislav Polčák


Rapport Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly u Stanislav Polčák

Rapport Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos u Lucy Anderson.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.29.)


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp S&D:

Kumitat LIBE: Ivari Padar

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ukrajna: Ivari Padar

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


11. L-Istat tad-Dritt f'Malta (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Istat tad-Dritt f'Malta (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux dwar l-intervent ta' Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge u Michaela Šojdrová.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati u Paulo Rangel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Frans Timmermans u Matti Maasikas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan u Seb Dance, f'isem l-S&D, dwar l-istat tad-dritt f'Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, f'isem il-Grupp PPE, Monica Macovei, f'isem l-ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck u Sophia in ‘t Veld, f'isem l-ALDE, Matt Carthy u Patrick Le Hyaric, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini u Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istat tad-dritt f'Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.12 tal-Minuti ta' 15.11.2017.


12. Negozjati multilaterali fid-dawl tal-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Negozjati multilaterali fid-dawl tal-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp ECR, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Mairead McGuinness u David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu u Ruža Tomašić.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou u Eleftherios Synadinos.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Bernd Lange u Paul Rübig, f'isem il-Kumitat INTA, dwar in-negozjati multilaterali fid-dawl tal-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO fi Buenos Aires, bejn l-10 u t-13 ta' Diċembru 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.13 tal-Minuti ta' 15.11.2017.


13. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P7_TA(2013)0490(COR03) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 7 tal-Minuti ta' 13.11.2017).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


14. Is-Sħubija tal-Lvant: Is-Summit ta' Novembru 2017 (dibattitu)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Novembru 2017 [2017/2130(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteurs: Laima Liucija Andrikienė u Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė u Knut Fleckenstein ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Dariusz Rosati, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică u James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward u Jiří Maštálka, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Matti Maasikas.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Laima Liucija Andrikienė u Knut Fleckenstein.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.14 tal-Minuti ta' 15.11.2017.


15. Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u ssussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Daniel Caspary, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Christofer Fjellner, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen u Agnes Jongerius.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Ruža Tomašić u Takis Hadjigeorgiou

Interventi ta': Cecilia Malmström u Salvatore Cicu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.11 tal-Minuti ta' 15.11.2017.


16. L-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp (dibattitu)

Rapport dwar l-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp [2017/2083(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Fabio Massimo Castaldo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Cécile Kashetu Kyenge (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà u Julie Ward.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák u Henna Virkkunen.

Interventi ta': Karmenu Vella u Maurice Ponga.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 16.11.2017.


17. Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000067/2017) mressqa minn Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Pjan ta' Azzjoni għan-natura, għaċ-ċittadini u għall-ekonomija (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Herbert Dorfmann f'isem il-Grupp PPE, Karin Kadenbach f'isem il-Grupp S&D, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák u Ivica Tolić.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Werner Kuhn u Notis Marias.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.15 tal-Minuti ta' 15.11.2019.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 613.258/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Avviż legali - Politika tal-privatezza