Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. november 2017 - Strasbourg

2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Istungi juhataja teatas, et vähemalt keskmise lävendini jõudmiseks vajalik arv parlamendiliikmeid on esitanud taotluse hääletada LIBE-komisjoni otsuse üle alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti alusel, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakonduseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (raportöör: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)). Otsus tehti teatavaks esmaspäeva, 13. novembri 2017. aasta protokollis (13.11.2017 protokollipunkt 9).

Hääletus toimub neljapäeval, 16. novembril 2017.

Istungi juhataja teatas, et talle ei ole esitatud taotlusi hääletuse korraldamiseks LIBE-komisjoni muude otsuste üle alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 13. novembri 2017. aasta protokollis (13.11.2017 protokollipunkt 9).

Seega võib LIBE-komisjon pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 ette nähtud aja möödumist alustada läbirääkimisi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika