Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 15., Szerda - Strasbourg

3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A véleménynyilvánítás szabadsága Szudánban, különös tekintettel Mohamed Zine el-Abidine ügyére (2017/2961(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Monica Macovei és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (B8-0634/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (B8-0636/2017);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (B8-0637/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou és Neoklis Sylikiotis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (B8-0638/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (B8-0639/2017);

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (B8-0640/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Seán Kelly, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso és Anna Záborská, a PPE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Szudánban, nevezetesen Mohamed Zine el-Abidine esetéről (B8-0642/2017).

II.   Terrorista támadások Szomáliában (2017/2962(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a szomáliai terrortámadásokról (B8-0600/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou és Neoklis Sylikiotis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szomáliai terrortámadásokról (B8-0631/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szomáliai terrortámadásokról (B8-0632/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a szomáliai terrortámadásokról (B8-0633/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Záborská és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a szomáliai terrortámadásokról (B8-0635/2017).

III.   Madagaszkár (2017/2963(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében, Madagaszkárról (B8-0641/2017);

—   Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Igor Šoltes és Ignazio Corrao, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Madagaszkárról (B8-0643/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Madagaszkárról (B8-0644/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Boris Zala, az S&D képviselőcsoport nevében, Madagaszkárról (B8-0645/2017);

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Madagaszkárról (B8-0646/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Seán Kelly, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Anna Záborská és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Madagaszkárról (B8-0647/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat