Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2931(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0594/2017

Forhandlinger :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 15. november 2017 - Strasbourg

7. Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (2017/2931(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Janusz Lewandowski for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Kudrycka, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Beata Gosiewska, Marek Jurek, om Guy Verhofstadts indlæg, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Michał Marusik for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Roberta Metsola, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Kosma Złotowski, Malin Björk, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Terry Reintke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Peter Lundgren, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Auke Zijlstra, Jacek Saryusz-Wolski, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Sippel, Gerolf Annemans (formanden der opfordrede taleren til ikke at anvende et agressivt sprog over for kollegerne) og Tanja Fajon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić og Diane James.

Talere: Frans Timmermans og Matti Maasikas.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska og Kosma Złotowski, for ECR-Gruppen, om retsstatsprincippet og demokratiet i Polen (2017/2931(RSP)) (B8-0594/2017)

—   Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Sophia in ’t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez og Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen, Josef Weidenholzer, for S&D-Gruppen, Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht og Ska Keller, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.16 i protokollen af 15.11.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik