Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2931(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0594/2017

Debatter :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg

7. Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (2017/2931(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Kudrycka; Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Beata Gosiewska; Marek Jurek, som yttrade sig om inlägget av Guy Verhofstadt, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Michał Marusik för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea; Roberta Metsola, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, som avböjde en fråga ("blått kort") från Kosma Złotowski; Malin Björk, som avböjde en fråga ("blått kort") från David Coburn; Terry Reintke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Peter Lundgren, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Auke Zijlstra, Jacek Saryusz-Wolski, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Sippel, Gerolf Annemans (talmannen talmannen uppmanade talaren att inte uttrycka sig så stötande gentemot kollegerna); Tanja Fajon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić och Diane James.

Talare: Frans Timmermans och Matti Maasikas.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska och Kosma Złotowski, för ECR-gruppen, om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (2017/2931(RSP)) (B8-0594/2017);

—   Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Sophia in ’t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht och Ska Keller, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.16 i protokollet av den 15.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy