Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - Strasbourg

8. Talviajan suunnitelma turvapaikanhakijoita varten (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Talviajan suunnitelma turvapaikanhakijoita varten (2017/2958(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Birgit Sippel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Carlos Coelho, Elena Valenciano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ernest Urtasun, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Knut Fleckenstein ja Miltiadis Kyrkos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö