Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург

11. Състав на Парламента

Компетентните органи на Нидерландия са уведомили Европейския парламент за избирането на Caroline Nagtegaal-Van Doorn за член на Европейския парламент на мястото на Cora Van Nieuwenhuizen, считано от 14 ноември 2017 г.

Парламентът приема за сведение нейното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Caroline Nagtegaal-Van Doorn участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност