Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk

11. Složení Parlamentu

Příslušné nizozemské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Caroline Nagtegaal-Van Doorn, kterou je nahrazena Cora Van Nieuwenhuizen, byla s platností od 14. listopadu 2017 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal její zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Caroline Nagtegaal-Van Doorn v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí