Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. november 2017 - Strasbourg

11. Parlamentets sammensætning

De nederlandske kompetente myndigheder havde meddelt, at Caroline Nagtegaal-Van Doorn var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Cora Van Nieuwenhuizen med virkning fra den 14. november 2017.

Parlamentet tog hendes udnævnelse til efterretning.

Caroline Nagtegaal-Van Doorn deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik