Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 november 2017 - Straatsburg

11. Samenstelling Parlement

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Caroline Nagtegaal-Van Doorn tot lid van het Parlement, ter vervanging van Cora Van Nieuwenhuizen, met ingang van 14 november 2017.

Het Parlement neemt kennis van haar benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Caroline Nagtegaal-Van Doorn, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid