Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. novembra 2017 - Štrasburg

11. Zloženie Parlamentu

Príslušné holandské úrady oznámili, že Caroline Nagtegaal-Van Doorn bola s účinnosťou od 14. novembra 2017 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Coru Van Nieuwenhuizenovú.

Parlament berie na vedomie jej zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu sa Caroline Nagtegaal-Van Doorn zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia