Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg

11. Parlamentets sammansättning

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att Caroline Nagtegaal-Van Doorn utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Cora Van Nieuwenhuizen med verkan från och med den 14 november 2017.

Parlamentet noterade denna utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Caroline Nagtegaal-Van Doorn fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy