Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Σύνθεση των επιτροπών
CRE

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ALDE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή ECON: Caroline Nagtegaal-Van Doorn

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου