Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 november 2017 - Straatsburg

12. Samenstelling commissies
Volledige verslagen

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Caroline Nagtegaal-Van Doorn

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid