Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0060(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0332/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0332/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0429

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13.3. Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων [COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0429)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου