Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0813(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0337/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0337/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0431

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13.5. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2017)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0431)

Το Σώμα εκδίδει θετική γνώμη στην πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Pietro Russo ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου